Jan Ugur Atas

Kommunom i offentlig forvaltning


Jeg er en ung mand midt i 30’erne, der har mere end 15 års erfaring indenfor offentlig administration. Jeg er en rigtig talknuser og IT-nørd, der har arbejdet med økonomi i de seneste mange år.


Du kan nærlæse mit CV her på siden, og du er selvfølgelig velkommen til at kontakte mig, såfremt du har spørgsmål eller der er andet du vide mere om.

Om Mig

Hvem er Jan Ugur Atas?

Jeg er en ung mand midt i 30’erne, der har mere end 15 års erfaring indenfor offentlig administration. Jeg er en rigtig talknuser og IT-nørd, der har arbejdet med økonomi i de seneste mange år.


Jeg har stor interesse og viden indenfor administration, digitalisering og beskæftigelsesområdet. Jeg er manden, der fungerer som den interne IT-mand på arbejdspladsen, den første man henvender sig til, når systemerne driller, eller man skal have hjælp til sine Excel-formler.


Jeg startede som kontorelev i det daværende Skørping Kommune (nu Rebild Kommune) i 2004, hvor jeg har været i Centralforvaltningen, Børn, Skole og Kultur forvaltningen og sluttede min tid som elev i Socialafdelingen.


Efter min elevtid i Skørping Kommune, startede jeg som sagsbehandler på Ydelsescenter Nord i Aarhus Kommune, hvor jeg har siddet med udbetaling af syge- og barsels- dagpenge og afholdelse af opfølgningssamtaler med sygemeldte borgere.

Efter 2 år i Aarhus Kommune valgte jeg i november 2008 at søge nye udfordringer, og vende hjem til min hjemby Randers, hvor jeg fik stillingen som økonomimedarbejder i Randers Kommune. Jeg har nu været ansat i Randers Kommune i mere end 10 år.


Jeg har færdiggjort Kommunomuddannelsen på akademiniveau i 2013, hvor jeg skrev afgangsprojekt om "Implementering og brug af Informationsteknologi i Randers Kommune". Udover den obligatoriske fællesdel, har jeg haft fagene Budget og Regnskab, og Digitalisering af forvaltningen på COK.


Senest har jeg færdiggjort uddannelsen Digital Service og Innovation med en eksamenskarakter på 12. På dette forløb fik vi et indblik i digitalisering, digitaliseringsredskaber, processer og lovgivning på området. Der var fokus på det digitale mindset og viden til at formidle ideerne til resten af organisationen.


#offentligadministration #digitalisering #beskæftigelse #kommunom #teknologi

Erhvervserfaring

Relevant erhvervserfaring

November 2008 - nu

 

Specialist

Økonomi og Styring | Randers Kommune

November 2006 - Oktober 2008

 

Sagsbehandler

Dagpengeafdelingen | Ydelseskontor Nord, Aarhus Kommune

August 2006 - Oktober 2006

 

Vikariat

Centralforvaltningen | Skørping Kommune

August 2004 - Juli 2006

 

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Centralforvaltningen | Skørping Kommune

Uddannelse

Gennemførte uddannelser

December 2019

 

Digital service og innovation

Erhvervsakademi Dania

Juni 2019 - December 2019

 

TR Uddannelsen for HK Kommunal

HK uddannelsescenter | HK Danmark

December 2013

 

Afgangsprojekt - Kommunomuddannelsen

Kommunomuddannelsen på akademiniveau | COK Aalborg

December 2012

 

Valgfag - Digitalisering af forvaltningen

Kommunomuddannelsen på akademiniveau | COK Aalborg

December 2011

 

Valgfag - Budget og Regnskab

Kommunomuddannelsen på akademiniveau | COK Aalborg

December 2008

 

Fællesdelen - Kommunomuddannelsen

Kommunomuddannelsen på akademiniveau | COK Aarhus

August 2006

 

Udlært som kontorassistent

Offentlig administration | Aalborg Handelsskole

Juni 2004

 

Handelsskolens Grunduddannelse (2-årig)

Handelsskolen i Randers

Kurser

Gennemførte kurser

Juni 2020

 

Præsentationsteknik

HK uddannelsescenter | HK Danmark

Marts 2020

 

Generel konflikthåndtering

HK uddannelsescenter | HK Danmark

August 2018

 

Psykologi for tillidsvalgte

HK uddannelsescenter | HK Danmark

November 2016

 

Krisehåndtering og kollegastøtte

PUK Healthcare

Maj 2016

 

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF)

Maj 2016

 

Det gode arbejdsmiljø

HK uddannelsescenter | HK Danmark

Februar 2016

 

SurveyXact - kursus i den gode undersøgelse

SurveyXact

Marts 2012

 

Moms i kommuner og institutioner

BDO Kommunernes Revision

November 2010

 

Regnskabsregler i EU's Social- og Regionalfond

PwC Academy

Maj 2010

 

Anvendelse af store datamængder i regneark

Handelsskolen Minerva

Marts 2009

 

Forretningsforståelse og virksomhedens IT-systemer

Aarhus Købmandsskole

December 2008

 

Håndtering af data i virksomhedens IT-systemer

Aarhus Købmandsskole

Tillidshverv

Nuværende og tidligere tillidshverv

Marts 2019 - nu

 

Tillidsrepræsentant for HK

S&A Sekretariatet | Randers Kommune

December 2015 - nu

 

Kasserer og bestyrelsesmedlem

Udpeget af Randers Kommune | Børnenes Kontor Randers

Januar 2016 - December 2019

 

Lægdommer/domsmand

Vestre Landsret i Viborg

Marts 2016 - April 2019

 

Arbejdsmiljørepræsentant

S&A Sekretariatet | Randers Kommune

Januar 2012 - December 2015

 

Lægdommer/domsmand

Retten i Randers

Januar 2010 - December 2013

 

2. suppleant til byrådet

Kommunalbestyrelsen | Randers Kommune

Anbefalinger

Anbefalinger fra tidligere arbejdsgivere

"Der er grund til at fremhæve Jans flair for informationssøgning, ligesom han på en konstruktiv facon har udfordret den gængse måde at løse opgaverne på.


Ved at udarbejde selvstændige løsninger til sin egen opgavevaretagelse, som efterfølgende er spredt til de øvrige medarbejdere, har Jan været innovativ for den samlede opgavevaretagelse."


Niels Møller

Afdelingsleder, Ydelseskontor Nord, Aarhus Kommune

”Jan er ansvarsbevidst og udfører de opgaver, der er pålagt ham, med interesse og akkuratesse. Jan er motiveret over for arbejde og opgaver og efterspørger selv arbejdsopgaver. Han er meget dygtig til alle former for IT, og har derfor beskæftiget sig meget hermed både i forhold til diverse fagsystemer, i forhold til hjemmesider mv.


Som person og kollega er Jan meget venlig, betænksom og opmærksom. Han har humor, og har på dygtig vis kunne indgå i kollegiale sammenhænge om end han har været den eneste unge mand.”


Palle Juul Hansen

Kommunaldirektør, Skørping Kommune

Kontakt mig

Send mig en besked

JAN UGUR ATAS

E-mail: ju@atas.dk
Telefon 42429940